A+ A- Mutaties

Mutatie / aanmelding:Velden met (*) zijn verplicht.
(*):
(*):
(*):
(*):
(*):
(*):
(*):
Voorwoord

Ik bied u graag de nieuwe gemeentegids aan. Een handig naslagwerk vol met adressen van verenigingen en organisaties, wetenswaardigheden en voor u nuttige informatie over de gemeente en de gemeentelijke organisatie. Voor de actuele ontwikkelingen en gebeurtenissen kunt u altijd onze website en sinds kort ook onze facebookpagina raadplegen.

Naar digitaal
Nieuw is, dat onze gemeentegids dit jaar in z’n geheel digitaal is uitgebracht. Via de website heeft u nu direct alle informatie uit de gemeentegids tot uw beschikking. Het voordeel van een digitale gids is, dat de informatie heel gemakkelijk up to date kan worden gehouden.
In de digitale gids vindt u zelfs een filmpje, waarin de plekjes in onze gemeente waar we trots op zijn,
treffend in beeld zijn gebracht.
Een aantal gidsen hebben we nog laten drukken.
Op verschillende plaatsen in onze gemeente, onder andere in de bibliotheken en de hal van het gemeentehuis, kunt ude gidsen afhalen.
Klik hier voor het eBook.
 
Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Het zal u zeker niet zijn ontgaan, in 2014 hadden we de gemeente-raadsverkiezingen.
In mei is er een nieuw college aangetreden, nieuwe raadsleden zijn beëdigd en burgercommissieleden benoemd. Informatie hierover vindt u ook in de gemeentegids.
 
Samenwerking andere gemeenten
Op het gebied van regionale samenwerking is ook de gemeente Bergen actief. In 2014 heeft de gemeente Bergen met de buurgemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo (BUCH) gesproken over de vraag of de gemeenten kunnen komen tot een vorm van ambtelijke samenwerking. Het idee hierachter is, dat we samen op allerlei beleidsgebieden, als BUCH-gemeenten, heel wat kunnen bereiken.
De colleges van de vier samenwerkende gemeenten hebben na onderzoek de gemeenteraden voorgesteld om de ambtelijke organisaties van de vier gemeenten
op termijn samen te voegen. De gemeenten blijven wel zelfstandig. Op 19 januari van
dit jaar hebben de gemeente-raden besloten om het voorstel van de colleges
in principe over te nemen. Er wordt nu een bedrijfsplan opgesteld, aan de hand waarvan
de gemeenteraden, naar verwachting voor de zomer van 2015, een definitief besluit nemen over de voorgestelde ambtelijke samenwerking.
Dus wordt vervolgd.
 
Vorig jaar gaf ik in de gemeentegids al aan, dat de gemeente in beweging is met het vizier gericht op de toekomst. Dat is alleen maar goed. Want per slot van rekening: ‘stilstand is achteruitgang’.
 
Tenslotte wens ik u veel (digitaal) kijk- en leesplezier.
 
Met vriendelijke groet,
 
Drs. Hetty Hafkamp
Burgemeester

 
File meldingen
Nieuws meldingen