A+ A- Mutaties

Mutatie / aanmelding:Velden met (*) zijn verplicht.
(*):
(*):
(*):
(*):
(*):
(*):
(*):
Voorwoord

Voor u ligt de nieuwe gemeentegids 2013 - 2014. Een handig naslagwerk vol met adressen van verenigingen en organisaties, wetenswaardigheden en voor u nuttige informatie over de gemeente en de gemeentelijk organisatie. Voor de actuele ontwikkelingen en gebeurtenissen kunt u altijd onze website www.bergen-nh.nl raadplegen.

De gemeente in beweging
Op tal van gebieden is de gemeente in beweging. Zoals ik vorig jaar in de gemeentegids al aangaf, is de gemeente bezig om haar dienstverlening te optimaliseren. Een proces, dat nu zijn vruchten gaat afwerpen. Een voorbeeld. U kunt nu via onze website een afspraak maken voor bijvoorbeeld het aanvragen van een rijbewijs of paspoort. Dat voorkomt lange wachttijden.

Projecten in de steigers
Zoals u al heeft kunnen merken of nog zal merken zijn heel veel projecten in deze gemeente in gang gezet. Regelmatig wordt hier in de media en op onze website aandacht aan besteed. Ik noem u onder andere het verbouwde Museum Kranenburgh, dat binnenkort haar deuren voor u opent. Het plan 'Mooi Bergen' met een facelift voor het centrumhart van Bergen; het samengaan van 'De Blinkerd' en 'De Oorsprong' in Schoorl onder één dak en tenslotte het project 'Dorp en Duin' in Egmond. Een plan voor het realiseren van sportaccommodaties, de bouw van woningen en niet te vergeten natuurontwikkeling. Kortom: er is voldoende werk en uitvoering in onze mooie gemeente.

Gemeenteraadsverkiezingen 2014
Volgend jaar bent uw weer in de gelegenheid om uw volksvertegenwoordigers in de gemeenteraad te kiezen. Ze hebben er dan weer een raadsperiode van vier jaar op zitten. Om inwoners voor het raadswerk te interesseren heeft de gemeenteraad de afgelopen maanden een minicursus Politiek Actief georganiseerd. Ik was verheugd dat de cursus binnen de kortste keren volgeboekt was. Wie weet ontmoet ik volgend jaar wel raadsleden, die de cursus hebben gevolgd. Ik ben reuze benieuwd. Heel leuk was ook het project Jongerenraad waaraan jongeren van de Berger Scholengemeenschap aan mee hebben gedaan. Ze leerden wat het is om een plan te presenteren, te verdedigen in een nagespeelde gemeenteraadsvergadering, om uiteindelijk de meerderheid van de raad achter hun idee te krijgen. Want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, nietwaar? Dat geldt ook voor onze gemeente.

Met vriendelijke groet,

drs. Hetty Hafkamp Burgemeester


 
File meldingen
Nieuws meldingen
A-duinen-zee.jpg